Geletterdheid wil zeggen: het kunnen lezen en schrijven. Het begrip geletterdheid wordt op verschillende manieren gebruikt. Een gangbaar onderscheid is:

  • Ontluikende geletterdheid. Het eerste begin waarin geschreven taal een rol gaat spelen in het leven van een kind. Hierbij gaat het om kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Ontluikende geletterdheid omvat zowel mondelinge taalontwikkeling als de vroege gerichtheid op lezen en schrijven, omdat deze domeinen nauw met elkaar zijn verbonden. Aan het einde van deze fase gaan kinderen hun eigen letter vaak al herkennen op bijv. een pak vla, in boekjes, op grote reclameborden etc.
  • Beginnende geletterdheid. Dit is het groeiende inzicht in de functies van geschreven taal, inzicht in het alfabetisch schrift en het verband tussen gesproken en geschreven taal. Een kind in deze fase leert eenvoudige woorden te verklanken, betekenis te verlenen aan geschreven taal en om woordjes te schrijven. Hierbij gaat het om kinderen in groep 1, 2 en 3.

Een fase waarin kinderen starten met het zetten van streepjes en rondjes als zijnde het eerste schrijven. Mogelijk de eerst letter herkennen van een woord en die trachten op te schrijven en verder uitbreiden naar korte woorden fonetisch op papier zetten.

  • Gevorderde geletterdheid. In deze fase kunnen kinderen steeds sneller woorden herkennen en betekenis toekennen aan geschreven taal. In deze fase ontwikkelt ook het werken met teksten en het omzetten van gedachten en ideeën in geschreven taal. Hierbij gaat het om kinderen in groep 4 tot en met 8. Het begrijpend lezen krijgt een veel grotere plaats binnen het leesproces. Tevens je eigen gedachten en verhalen op papier verwerken en ontdekken. Ze leren steeds beter technisch en begrijpend lezen, gaan samenhang ontdekken in teksten en leren lees- en schrijfstrategieën gebruiken.
  • Functionele geletterdheid. Aan het einde van de basisschool behoort een kind functioneel geletterd te zijn. Dat wil zeggen dat hij/zij in staat is om geschreven taal te lezen en schrijven in situaties in het maatschappelijk leven. Denk hierbij aan het lezen van een handleiding of het lezen en invullen van een formulier. Bij ons Dyslexie netwerk is ons doel lezen en schrijven met plezier en uiteindelijk het bereiken van functionele geletterdheid met of zonder hulpmiddel.