Sjoerd is een prachtig kind. Altijd vrolijk en gezegend met een lach die iedereen doet smelten. Maar er is ook een andere Sjoerd. Een Sjoerd die zich schaamt. Die mijn blik ontwijkt en pas na een lange stilte zegt: ‘Ik kan wel netjes schrijven, Juf. Echt. Ik schrijf zo slordig omdat niemand dan kan lezen dat ik woorden verkeerd schrijf…’.

Mijn naam is Tessa Fennema-Haitsma. In 1995 begon ik als logopediste. In 2004 besloot ik mij verder te specialiseren in het behandelen van kinderen met dyslexie. Heb je dyslexie, dan heb je moeite met (leren) lezen en spellen. Maar dyslexie ‘ontdekken’ kan soms lastig zijn. Ingegeven door schaamte, verbloemen kinderen vaak de fouten die ze maken.

Verkeerde conclusie
Neem Sjoerd. Wat hij nodig heeft, is een behandelplan dat zijn leesvaardigheid vergroot, de beperking vermindert en waar hij om leert gaan met de gevolgen van dyslexie. Wat Sjoerd echter krijgt, is een jarenlange ondersteuning in netjes leren schrijven! Dit is niet alleen zonde van de tijd maar ook nog eens schadelijk voor de verdere ontwikkeling van Sjoerd. Een vroege diagnose zorgt dat dyslexie beter behandeld kan worden.

Is dyslexie te behandelen?
Kinderen zoals Sjoerd komen wij in de Beamtûke veel tegen. Maar ook kinderen die écht moeite hebben met netjes schrijven, bezoeken ons. De fysiotherapeut waar wij nauw mee samenwerken, onderzoekt in die gevallen de fijne motoriek, de schrijfbewegingen en de schrijfhouding van het kind. Ons doel: zorgen dat kinderen het vertrouwen in het eigen kunnen, terugkrijgen. De gecombineerde behandeling van ‘Beter leren spellen’ en ‘Beter leren schrijven’ zorgt dat kinderen door oefeningen grip op taal krijgen. Het gevolg: ze komen in hun kracht, voelen zich sterk en durven zich weer op papier te uiten.

Neem contact op
Heb je het vermoeden dat je zoon, dochter of leerling dyslectisch is? Neem dan contact op met de Beamtûke voor een afspraak. In het gesprek (en de eventuele vervolggesprekken) onderzoeken we of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie. We begeleiden het kind en ook de directe omgeving.

Tessa Fennema
Logopedie, dyslexie en coaching