Fysiotherapie

Fysiotherapie voor kinderen

Lotte Stuurwold, fysiotherapeut van Gezondheidscentrum ‘Het Want’ in Franeker is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen die een achterstand hebben opgelopen in hun bewegingsontwikkeling of problemen hebben op het gebied van bewegingsvaardigheden. Lotte behandelt onder andere kinderen die moeite hebben om op lichamelijk en/of sociaal-emotioneel vlak mee te komen. Kinderen die lichamelijk onhandig zijn, worden vaak buitengesloten.

Als fysiotherapeut weet Lotte precies welke vaardigheden bij welke leeftijd horen. Zij kan, op basis van haar expertise vaststellen of de ontwikkeling van het kind, vertraagd of afwijkend van de norm is. De samenwerking van Lotte met het kind (en eventueel de ouders en leerkrachten) zorgt dat ze weer beter functioneren. Ze krijgen meer vertrouwen in hun eigen kunnen en stralen weer op school en op de sportclub.

Lotte leert kinderen – in een behandeling die vooral uit bewegingstherapie bestaat – hun motorische vaardigheden verbeteren en verder te ontwikkelen. Dit gebeurt met kindvriendelijke materialen en op een manier die perfect aansluit bij de belevingswereld van het kind.

Voor wie en welke aandoeningen?
Fysiotherapie voor kinderen is voor kinderen met: motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht), een verminderde longfunctie (astma/ cystic fibrosus), gegeneraliseerde hypermobiliteit, schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling, centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida), developmental Coordination Disorder (DCD), excessief huilen zuigeling, spierziekten, lichamelijk onverklaarbare klachten, overgewicht in relatie tot bewegen, peertjes, Syndroom van Down, Dysfunctional voiding (kinderbekkenfysiotherapeut).

Gezondheidscentrum ‘Het Want’

Tijdens de behandeling op Gezondheidscentrum ‘Het Want’ in Franeker staat Lotte in nauw contact met de ouders. Zij kunnen hun kind helpen bij het aanleren van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Wat Lotte ook doet is ouders adviseren. Adviseren over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding of over spelen. Hierbij houden we bij Gezondheidscentrum ‘Het Want’ altijd rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind.

Om lichamelijke vaardigheden aan te leren (of af te leren) moeten kinderen veel en vaak oefenen, thuis maar ook op school. Soms hebben ze hierbij wat extra hulp nodig. Ouders kunnen hier, net als leerkrachten, goed bij helpen.

Veel van de klachten en zorgen die kinderen hebben op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. Lotte staat daarom in goed contact met de huisarts, de kinderarts of de andere behandelaars die zich bij de Beamtûke hebben aangesloten zoals een logopedist, maatschappelijk werker of kinderbekkenfysiotherapeut. Dit uiteraard altijd met toestemming van de ouder.

Happy fit

Happy Fit is een programma voor kinderen met overgewicht. Soms hebben kinderen moeite om lekker mee te komen met gymnastiek, sport en spelactiviteiten. Soms worden ze zelfs gepest. Het doel van Happy Fit is om gezond beweeggedrag te stimuleren. Hoe? Door kinderen weer het plezier in bewegen te laten ervaren. Conditie wordt op deze manier opgebouwd. Ze bewegen zich makkelijker, worden sterker en krijgen meer zelfvertrouwen. Lotte Stuurwold, kinderfysiotherapeut i.o. bij Gezondheidscentrum ‘Het Want’, biedt dit programma aan. Er zijn beweeglessen (1x per week en indien mogelijk 2x) en binnen het programma worden workshops aangeboden die kinderen en ouders de kennis aanreikt waar het gaat om een gezonde leefstijl.

Na het plezier in bewegen en de verbeterde conditie, is het volgende doel van Happy Fit dat kinderen zelf een sport kunnen gaan beoefenen. Happy Fit is een soort van opstapje naar een teamsport of individuele sport die het kind zelf leuk vindt om te doen.

Het programma kent twee startmomenten; aan het begin van het nieuwe kalenderjaar (januari / februari) en aan het begin van het nieuwe schooljaar (september / oktober).

Reflexintegratie

Als iemand nog actieve babyreflexen heeft dan reageert die persoon automatisch op bepaalde prikkels. Als dit niet wenselijk is dan worden de prikkels gecompenseerd/onderdrukt. Dit kost veel energie. Energie die niet wordt aangewend voor het lichamelijk en emotioneel welzijn. Met reflexintegratietherapie leert zowel het brein als het lijf weer opnieuw hoe het op prikkels moet reageren .

Niet geïntegreerde reflexen kunnen lijden tot gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, lichamelijke/motorische problemen en leerproblemen. Primaire reflexen opnieuw integreren lost deze problemen op.

Met behulp van reflexintegratietherapie gaat Lotte Stuurwold van Gezondheidscentrum Het Want terug naar de basis. Alle reflexmatige bewegingen die een baby bij de geboorte meekrijgt, ontwikkelen zich bij Lotte tot doelgericht-bewuste bewegingen. Dit leidt tot kinderen die gelukkiger, vrolijker en minder gestrest zijn.

Behalve individueel kan er voor gekozen worden om reflexintegratietherapie ook in gezinsverband te volgen. In dat geval raden wij aan om de therapie gezamenlijk door Lotte en Marjorie te laten behandelen.

Klik hier voor meer informatie over reflexintegratietherapie bij Gezondheidscentrum Het Want.

Verwijzing en vergoeding

Ouders kunnen zonder verwijsbrief terecht bij fysiotherapie voor kinderen van Gezondheidscentrum Het Want. Meestal zijn het de ouders of leerkrachten die merken dat een kind zich anders ontwikkeld. Daarnaast signaleren en verwijzen ook de jeugdarts (consultatiebureau- of schoolarts), huisarts, revalidatiearts, kinderarts en orthopedagoog.

De eerste 18 fysiotherapeutische behandelingen voor kinderen worden vergoed uit de basisverzekering. Daarna wordt de therapie, indien de ouders aanvullend verzekerd zijn, vergoed uit de aanvullende verzekering.

Waarom mensen voor Lotte kiezen

Volgens Lotte is er niets mooiers dan kinderen helpen. En dat is wat ze doet. Ze verplaatst zich in hun belevingswereld. Ze geniet van de uitdaging om oefeningen spelenderwijs aan te bieden. Kinderen kijken uit naar in plaats van dat ze opzien tegen. Lotte is in haar element als kinderen lachend vertrekken nadat ze goed gewerkt hebben aan hun probleem en ontwikkeling.

Eén van de allerbelangrijkste aspecten is dat kinderen op hun gemak zijn en zich veilig voelen. Alleen dan kom je tot het maximale resultaat. Lotte bereikt zowel het één als het andere. Ouders pikken dit op als ze zich voor fysiotherapie bij Gezondheidscentrum Het Want aanmelden.

SAMENWERKING
Over het samenwerken met de andere specialisten die bij Beamtûke zijn aangesloten, zegt Lotte: ‘Ik vind het heel erg fijn om in dit multidisciplinaire team te werken. En dat is omdat ik het allerbeste resultaat voor het kind wil bereiken. Een ander belangrijk aspect vind ik dat ouders betrokken worden bij het herstel van hun kind. In mijn optiek herstellen kinderen toch echt sneller als de ouders betrokken zijn.’.