Maatschappelijk werk

Psychosociale hulpverlening

Voor psychosociale hulpverlening heeft Marjorie Vlaar van Iter Solutions zich bij de Beamtûke aangesloten. Marjorie helpt volwassenen, kinderen en jongeren die vragen en/of problemen hebben op het gebied van relaties, scheiding, intimiteit, zelfvertrouwen, weerbaarheid, zingeving, (werk)stress, burn-out en ontwikkeling.

Maar ook voor praktische hulp – zoals het weer op orde brengen van de financiën, je administratie en het onderhandelen met instanties – schakel je Marjorie in. Neem via de ‘Mail ons’ button onderaan deze pagina rechtstreeks contact op met Marjorie of ga voor meer informatie naar de website van Iter Solutions via de button: ‘Meer info’.

EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis. Angstwekkende beelden, herbelevingen, flashbacks en nachtmerries zijn hiervan voorbeelden. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Maar ook minder complexe klachten worden met EMDR aangepakt. Zo zijn er bijvoorbeeld nare herinneringen die bovenkomen vanwege een liedje dat je hoort of een geur die je ruikt. Ook succesvol zijn EMDR behandelingen die de angst voor onder meer spinnen en slangen wegneemt.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van zo’n traumatische ervaring die – als aan bepaalde criteria is voldaan – ook wel PTTS (Posttraumatische Stress Stoornis) wordt genoemd.

HOE WERKT EMDR?
Marjorie zal je tijdens een consult in haar praktijk Iter Solutions vragen aan de gebeurtenis te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. In eerste instantie is dit om meer informatie te verkrijgen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Opnieuw haal je de gebeurtenis  voor de geest te halen maar nu in combinatie met een afleidende stimulus zoals bijvoorbeeld de hand van Marjorie waar je naar kijkt of door het luisteren naar piepjes in een koptelefoon.

De manieren worden afgewisseld. Na elke set wordt er even rust genomen. Marjorie zal nu vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe set volgt.

Paardencoaching

Paarden zijn goed in staat om emoties van mensen te spiegelen. Daarmee zijn paarden van grote hulp als het gaat om het verduidelijken van hulp- of levensvragen van mensen. Voor een paard is het van levensbelang om aansluiting te vinden bij de kudde en om te lezen wat zich daarin afspeelt. Kom je in contact met een paard dan maak ook jij deel uit van de kudde. Je krijgt van het paard terug hoe jij je voelt.

Het werken met paarden versterkt het zelfvertrouwen van kinderen. Een paard (ver)oordeelt immers niet en heeft geen mening. Een 8-jarig meisje waarmee Marjorie werkte zei: ‘Ik vond het geweldig om op zo’n groot paard te zitten. Ik had echt het gevoel dat hij mij vertrouwde en dat voelde heel fijn’.

Kinderen ervaren paardencoaching bij Iter Solutions niet als therapie. Het bezig zijn met de paarden en ondertussen met elkaar in gesprek zijn, werkt erg laagdrempelig. Ze gaan naar stal, ontmoeten de paarden waarna er vanzelf situaties ontstaan waar we op in kunnen spelen.

Onze ervaring is dat de weerbaarheid van kinderen met sprongen omhoog gaat door het werken met paarden. Vooral bij angstige kinderen en kinderen die gepest worden. Immers, als zo’n groot paard met je mee loopt dan zijn de kinderen op het schoolplein ineens een stuk minder lastig om mee om te gaan.

FAMILIEOPSTELLING MET PAARDEN
Soms komt het voor dat iemand een probleem heeft waar moeilijk een oplossing voor te vinden is. Bijvoorbeeld het gevoel van buitengesloten zijn, je verdrietig voelen zonder te weten waarom, niet goed je plekje kunnen vinden of niet goed voor jezelf op kunnen komen. Het kan ook zijn dat er ooit iets in de familie is voorgevallen waar je (nog altijd) last van hebt.

Als er vervelende dingen zijn gebeurd, kunnen met name kinderen hier behoorlijk last van hebben. De impact op het kind kan zo groot zijn dat het ziek wordt of opvallend gedrag gaat vertonen.

Een familieopstelling kan dan helpen om duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is. Het geeft ook inzicht in wat er moet gebeuren. Ook is een familieopstelling zelf al helend doordat de energie weer in goede banen wordt geleid.

HOE WERKT HET?
De opstelling gebeurt in de bak met een paard erbij. Het gezin komt met het kind waar de vraag over is. Deze vraag noemen we ‘de zorg’. Ook zijn er mensen uitgenodigd die in de rol van de gezinsleden zullen gaan staan. Deze mensen heten ‘representanten’. De leden van het gezin mogen vloermatjes neerleggen in de ruimte die staan voor henzelf en hun gezinsleden, zoals het beeld van afstand en nabijheid voor hun gevoel klopt. Het kind of de kinderen mogen dat ook doen als ze dat willen, maar het hoeft niet. Dan worden er door de gezinsleden mensen gekozen uit de representanten die in plaats van de matjes gaan staan. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. De mensen staan dan in de energie van de gezinsleden en zij gaan dingen voelen die de gezinsleden ook voelen. En dat kunnen ook gezinsleden zijn die er helemaal niet bij zijn. De begeleider van de opstelling zal dan vragen stellen aan de mensen en zo wordt vaak de oplossing van de puzzel gevonden en worden de energieën in goede banen geleid. Uiteindelijk zullen meestal de echte gezinsleden in de opstelling komen zodat je zelf ook kunt voelen hoe het daar is in de nieuwe situatie.

EN HET PAARD?
Paarden zijn nog beter in het aanvoelen van energieën dan mensen. En het paard gaat zich ermee bemoeien. Hij helpt de begeleider door mensen te verplaatsen of door energie door te geven of af te laten vloeien.

NA DE OPSTELLING
Na de opstelling kun je je anders voelen. Soms heel moe, soms juist heel energiek maar meestal opgelucht. Dat komt omdat er iets in de energie veranderd is. Ook kun je nieuwe inzichten hebben gekregen. Omdat dit door het hele systeem werkt en er energieën verschuiven kan een opstelling wel maanden lang doorwerken, en kunnen er dingen veranderen. Ook bij familieleden die er niet bij waren.

Groepswerk

Marjorie Vlaar werkt in haar praktijk Iter Solutions ook met groepen. Er is een groep voor kinderen en binnenkort start ook een groep voor volwassenen. De onderwerpen in de groep worden aangepast aan de hulpvraag van de deelnemers. Onderwerpen zijn:

 • complimenten geven en ontvangen
 • voor jezelf opkomen, nee zeggen
 • met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan
 • je mening vertellen (maar niet altijd)
 • een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn
 • samenwerken
 • vriendschappen sluiten en onderhouden
 • kritiek durven en kunnen geven, en ontvangen
 • zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn
 • leren stoppen met pesten
 • uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen

Reflexintegratie

Als iemand nog actieve babyreflexen heeft dan reageert die persoon automatisch op bepaalde prikkels. Als dit niet wenselijk is dan worden de prikkels gecompenseerd/onderdrukt. Dit kost veel energie. Energie die niet wordt aangewend voor het lichamelijk en emotioneel welzijn. Met reflexintegratietherapie leert zowel het brein als het lijf weer opnieuw hoe het op prikkels moet reageren .

Niet geïntegreerde reflexen kunnen leiden tot gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, lichamelijke/motorische problemen en leerproblemen. Primaire reflexen opnieuw integreren kan deze problemen oplossen.

Met behulp van reflexintegratietherapie gaat Marjorie Vlaar van Iter Solutions terug naar de basis. Met reflexintegratie wordt er aan gewerkt om reflexen die niet goed geïntegreerd zijn alsnog of weer te integreren. Dit gebeurt door middel van oefeningen op een massagetafel, bewegingsspellen en door het doen van oefeningen thuis.

Behalve individueel kan er voor gekozen worden om reflexintegratietherapie ook in gezinsverband te volgen. In dat geval raden wij aan om de therapie gezamenlijk door Marjorie en Lotte te laten behandelen.

Klik hier voor meer informatie over reflexintegratietherapie via de Beamtûke.

Over Marjorie

In haar opleiding tot maatschappelijk werker heeft Marjorie bij diverse instellingen gewerkt. Hierdoor heeft zij ervaring in het werken met uiteenlopende doelgroepen. Ze heeft gewerkt bij een instelling voor algemeen maatschappelijk werk, de GGZ en bij een middelbare school.

Sinds 2010 heeft Marjorie met Iter Solutions haar eigen praktijk voor maatschappelijk werk en coaching met paarden. De praktijk is gevestigd nabij Franeker in de gemeente Harlingen. Haar cliënten komen uit Friesland en de kop van Noord-Holland.

GEDIPLOMEERD EN GECERTIFICEERD
De opleidingen die Marjorie heeft gevolgd zijn: multidisciplinair samenwerken en hulpverlening met paarden (NHL), Basisopleiding Paardencaching, Medische basiskennis en training Burn-out (NOGG), EMDR en basiskennis over zwangerschap en bevalling (IKEV), BHV voor paardencoaches (EOCP), training tafel- en familieopstellingen met kinderen en jongeren bij Annemieke Hijink, opleiding voor systemische kindercoach bij Ingrid Dykstra, opleiding systemisch werken met paarden bij Kifungo.