Over ons

TKC ‘De Beamtûke’

Therapeutisch Kindercentrum de Beamtûke bestaat uit een multidisciplinair team van 6 specialisten die werkzaam zijn vanuit verschillende organisaties. Ieder van ons behandelt en begeleidt op zijn/haar eigen terrein, kinderen met lichamelijke en/of psychosociale stoornissen, aandachts-  en concentratieproblemen, aanpassingsstoornissen, stoornissen in het autistisch spectrum en communicatieproblemen.

Bij de Beamtûke kunnen baby’s, kinderen en jongvolwassenen terecht voor logopedie, fysiotherapie, bekkentherapie, (psycho)dramatherapie, maatschappelijk werk, reflexintegratietherapie, paardencoaching, eerstelijns psychologie, ergotherapie en NLP. De Beamtûke wil in alles een laagdrempelig centrum zijn waar kinderen terecht kunnen bij problemen met: spraak/taal, dyslexie, faalangst, de motoriek (zwemmen, schrijven, reflexen), moeite met poepen/plassen.

De (psycho)dramatherapeut van de Beamtûke biedt tevens de mogelijkheid om hele gezinnen te behandelen. Daarnaast ondersteunen wij ouders bij de opvoeding van hun kind. De Beamtûke organiseert regelmatig workshops en trainingen, houdt individuele gesprekken en kan waar nodig zowel de ouders als het kind thuis bezoeken.

Het team

 • Tessa Fennema
  Tessa Fennema Logopedie
 • Marjorie Vlaar
  Marjorie Vlaar Maatschappelijk werk
 • Mariëlle Gielen
  Mariëlle Gielen Kinderbekkenfysiotherapie
 • Lotte Stuurwold
  Lotte Stuurwold Fysiotherapie
 • Kirsten Muller
  Kirsten Muller Fysiotherapie
 • Emiel Lafeber
  Emiel Lafeber (Psycho)Dramatherapie

De Beamtûke omdat

Waarom zou je je kind toevertrouwen aan de specialisten van de Beamtûke? Simpel. Omdat ons uitgangspunt het leveren van de beste behandeling/ begeleiding voor jouw kind is. Daarnaast zijn wij een integere kennis- en sparringpartner voor scholen, huisartsen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij het kind of het gezin.

Wanneer ons gevraagd wordt de Beamtûke te omschrijven dan zijn wij een therapeutisch centrum waar:

 • kinderen obstakels leren overwinnen en weer zelfvertrouwen krijgen;
 • ouders van harte welkom zijn omdat zij hun kind beter dan wie dan ook kennen;
 • omgevingsgericht wordt gewerkt waardoor wij een intensieve samenwerking met de ouders hebben;
 • wij anderen betrekken die een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je kind;
 • waar kinderen plezier beleven en hun eigen mogelijkheden ontdekken en deze leren gebruiken;
 • het dagelijks leven centraal staat en de kwaliteit van leven van je kind en jou wordt vergroot.

Aangesloten bij de Beamtûke

De volgende organisaties/ praktijken zijn bij de Beamtûke aangesloten

 • Gezondheidscentrum ‘Het Want’ in Franeker
 • Logopediepraktijk Willewiis in Franeker
 • Iter Solutions in Harlingen
 • NLP on tour in Franeker
 • Bekkenfysiotherapie Mariëlle Gielen in Leeuwarden en Franeker
 • Praktijk Insig in Sexbierum

Samenwerkingspartners

 • De Leerfabriek in Blije
 • Ergotherapie Angela Rozema in Leeuwarden