(Psycho)Dramatherapie

Een korte inleiding

We hebben allemaal onze ups and downs. De ene dag heb je het gevoel dat je de wereld gaat veroveren. De dag er op trek je het liefst de dekens over je hoofd om pas de volgende morgen weer op te staan. Dit overkomt ons allemaal. Maar wat als dat gevoel van ‘niet lekker in je vel zitten’ maar niet over wil gaan? Je loopt met een steen in je maag. Je bent snel geïrriteerd of verdrietig. Je voelt je lusteloos, alleen en angstig maar weet niet goed waarom.

Wat je wil is weer zeker zijn. Zeker van je vrienden, je ouders, je werk en nog het meest zeker van jezelf. Je wil weer plezier hebben en durven te lachen. Plannen maken voor de toekomst. Sporten, energiek zijn en voelen dat het leven waard is om geleefd te worden. Dat is wat je wil…, maar hoe?

Emiel Lafeber, (psycho)dramatherapeut van praktijk Insig uit Sexbierum helpt je die vraag beantwoorden. Samen met jou – en zo mogelijk met je gezin – brengt hij het fundament onder je bestaan terug.

Wat en hoe?

Bij (psycho)dramatherapie gaan we op een andere manier om met problemen, ervaringen en mogelijkheden. Naast de gesprekken die jij en ik zullen hebben, zetten we ons letterlijk in beweging. Het gevoel ‘vast te zitten’ doorbreken we door in actie te komen. Onderzoek doet ervaren. Ervaren doet beleven en beleven doet ontdekken. De ontdekkingstocht die je doorloopt zal je blijvend veranderen.

Thema’s binnen (psycho)dramatherapie zijn:

 • het vergroten van het zelfvertrouwen
 • het vergroten van een positief zelfbeeld
 • het vergroten van het zelfbewustzijn
 • het vergroten van de weerbaarheid.

Afhankelijk van de hulpvraag kan (psycho)dramatherapie individueel maar ook in gezins-/groepsverband (lotgenoten) bij praktijk Insig in Sexbierum worden gevolgd.

Voor wie?

Leeftijd speelt geen rol wanneer je Emiel Lafeber consulteert. Wanneer jij jezelf of je gezin herkent in de volgende stellingen en je wil hier graag iets in veranderen dan raden we je aan om contact op te nemen met praktijk Insig. De stellingen.

 • Het lijkt alsof we thuis volledig langs elkaar heen praten en elkaar niet begrijpen;
 • Ik heb het idee dat ik altijd de klos ben;
 • Ik doe vaak dingen die ik eigenlijk helemaal niet wil doen;
 • Ik denk heel vaak dat ik het altijd verkeerd doe;
 • Mijn mening doet er niet toe;
 • Ik word vaak verkeerd begrepen;
 • Ik doe het vaak niet goed;
 • Ik schiet enorm in de stress als ik een nieuwe opdracht krijg;
 • Ik snap anderen vaak niet zo goed;
 • Anderen snappen mij niet zo goed;
 • Ik weet me vaak geen houding te geven;
 • Ik kan heel moeilijk met de scheiding van mijn ouders omgaan;
 • Mijn ouders geven mij altijd en overal de schuld van;
 • Er is veel ruzie bij ons thuis.

In de praktijk

Bij psychodramatherapie wordt altijd gebruik gemaakt van een situatie die je echt hebt meegemaakt en waarin jezelf de hoofdrol speelt. Door deze opnieuw in spel om te zetten. In de trainingen ligt de focus op het aanleren van vaardigheden en kennis en er wordt gewerkt met een vooraf gesteld doel. Hoe je denkt, hoe je voelt en hoe je doet wordt met elkaar in verband gebracht. Nieuwe vaardigheden worden geleerd om in de toekomst om te kunnen gaan met moeilijke situaties.

Het woord ‘drama’ heeft meerdere betekenissen. Voor Emiel betekent ‘Dramatherapie’ juist dat er op een prettig wijze en met veel humor wordt gewerkt. Gebruik makend van eigen ervaringen en belevingen experimenteert dramatherapie met nieuwe rollen. Langs deze weg creëert dramatherapie een podium waar mensen hún realiteit laten zien. Emiel evalueert, relativeert of legt de vinger juist op de zere plek.

De therapie leert je op een andere manier naar jezelf en je handelen op anderen kijken. Je leert begrijpen waarom mensen op jou reageren zoals ze reageren. De therapie geeft ook inzicht in jouw reactie op hen. Door het trainen van herkenbare situaties worden ongewilde emoties als angst, verdriet, onzekerheid en woede omgebogen tot positieve ervaringen.

Programma’s

Praktijk Insig ontwikkelde diverse (trainings)programma’s die de deelnemers inzicht geeft in het eigen gedrag. De programma’s hebben als gemeenschappelijke deler dat ze 1) naadloos aansluiten op de kwaliteiten waarover iemand reeds beschikt en waar 2) nieuwe kansen worden ontdekt en geleerd wordt om 3) de (on)mogelijkheden te (h)erkennen en te accepteren.

Ik ga het doen!

Een trainingsimprovisatieprogramma voor jongeren waarin ze in 8x kennis maken met vormen van improvisatietheater. Wil je wat minder verlegen zijn en juist wat meer lef tonen dan is dit een prachtig programma. Plezier staat voorop en je angst om fouten te maken, wordt uitgedaagd. Stralend falen op een spelende wijze.

Dit programma leert je:

 • samenwerken;
 • flexibiliteit te vergroten;
 • contact te leren maken;
 • ruimte leren nemen;
 • je mening durven geven;
 • een beroep te doen op je positiviteit, creativiteit en spontaniteit.

Faalangsttraining

Iedereen is wel eens bang. Bang zijn hoort bij het leven en is gezond. Maar…, als je last van faalangst hebt, is het niet zo gezond meer. Steeds vaker kom je in situaties die je zo spannend vindt dat je ze steeds vaker uit de weg gaat. Deze training helpt je om weer grip op die situaties te krijgen.

In deze training maken we gebruik van situaties die je echt hebt meegemaakt. Door juist deze situaties te gebruiken, kan je veel beter onderzoeken en helder krijgen wat je toen ervoer. Je oefent nieuw gedrag in dezelfde situatie en ervaart het resultaat.

In deze training leer je op drie niveaus met je faalangst omgaan: je denken, je handelen en je voelen. Het bijzonder van deze training is dat leren en plezier met elkaar hand in hand gaan.

Vaardigheidstraining

De sociale vaardigheidstraining die praktijk Insig aan jongeren geeft heeft als doel om hen emotioneel sterker en weerbaarder te maken. Herkenbare en actuele thema’s worden aan de hand van reële praktijksituaties, in spelvorm gegoten. Werkelijke gedachten en gevoelens worden inzichtelijk en mogelijkheden om anders te handelen, aangereikt.

DE RESULTATEN
Doordat de jongere inzicht heeft gekregen in zijn eigen handelen, maar ook in het gedrag van de ander, wordt de jongere rustiger, zelfstandiger en leert het sneller en kan het een situatie vanuit diverse perspectieven bekijken. De jongere heeft meer zicht gekregen op zijn/haar denkwijze en hiermee ook de linken ontdekt over zijn/haar gevoel en gedrag. Met alternatieven is geoefend en inzichtelijk is geworden dat dit ook leidt tot een ander verloop van de situatie.

TIJDSDUUR, AANTALLEN EN GROEPSGROOTTE
De training, gegeven op de locatie van de Beamtûke (Burg. J. Dijkstraweg 3 in Franeker), bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Minimale groepsgrootte is 6 deelnemers. Maximale groepsgrootte is 10 deelnemers.

Gezinsbegeleiding

Tijdens de spelende gezinsbegeleiding gaan we van onze stoel af en komen we in beweging. We stellen onszelf de vraag: wat gaat goed, waar gaat het mis en hoe kan het beter? Belangrijk is dat we dit doen op plezierige wijze met een serieuze ondertoon. De deelnemers krijgen ondersteuning van twee ervaren gezinsbegeleiders met een scherp oog voor communicatie.

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE SPELENDE GEZINSBEGELEIDING?
Vaak is er al veel met elkaar gesproken. Toch blijkt hier niet de oplossing te liggen. Onder begeleiding en in spelvorm gaan jullie met elkaar in de actie. Veiligheid en plezier zijn hierin de sleutelwoorden.

INTAKE
De spelende gezinsbegeleiding start met een kennismakingsbijeenkomst van 90 minuten. Hierin zullen de verwachtingen en doelen duidelijk worden en kan er een inschatting gemaakt worden hoeveel bijeenkomsten spelende gezinsbegeleiding nodig zijn.

RESULTATEN
Ouders krijgen meer handvatten in de omgang met hun kinderen en vice versa. Er is meer begrip voor de ander en de sfeer in huis is aantoonbaar beter.

Over Emiel

In 1962 werd hij in Gouda geboren. Vanaf dat moment schoof zijn leefomgeving steeds meer op naar het noorden. Zijn kinderjaren bracht hij door in Brabant en zijn studiejaren in de stad Utrecht. Daarna verhuisde Emiel naar de provincie Friesland waar hij nog steeds met veel plezier woont. Emiel is getrouwd en vader van 4 kinderen.

WERKERVARING
Emiel werkt al meer dan 26 jaar als dramatherapeut met kinderen en jongeren. Zijn eerste werkplek was binnen het speciaal onderwijs, een VSO ZMOK school. Hier gaf hij ruim 8 jaar lang drama- en muziektherapie aan jongeren met gedragsproblemen. Vervolgens kwam Emiel terecht in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij gaf therapie aan kinderen en jongeren met psychische problemen en hij werkte hier eveneens met hele gezinnen. Het was op deze plek dat Emiel tevens teamcoach van de klinische jeugdafdelingen was en groepsleiders coachte op professioneel werken. In 2016 is Emiel gestart met zijn eigen praktijk Insig en sloot hij zich aan bij Therapeutisch Kindercentrum ‘De Beamtûke’.

WERKWIJZE
Lang verhaal kort. Alles draait om ‘contact’. Wie zit tegenover mij en waar liggen zijn/ haar groeimogelijkheden? Het is deze nieuwsgierigheid die de drijfveer achter Emiel zijn handelen is. Emiel is glashelder in wat hij te bieden heeft en wie hij is. Samenwerken ziet hij als een groot goed. Zijn werkwijze typeert Emiel vooral als ‘snel in actie komen’ om vanuit die ervaring tot nieuwe inzichten te komen. Hiervoor maakt hij veel gebruik van psychodramatechnieken. Voor een leek klinkt dit misschien spannend maar waar het op neer komt is dat échte voorvallen uit je leven, in spel zetten. Veiligheid staat hierin voorop.

AANGESLOTEN BIJ
Emiel Lafeber is aangesloten bij de NVGP (Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie), de NVDT (Nederlandse Vereniging voor Drama Therapie), de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching).