Samenwerkingspartners

Externe samenwerkingen

Bij Therapeutisch Kindercentrum de Beamtûke staat je kind centraal. Om je kind zo goed mogelijk te helpen, hechten wij erg veel waarde aan samenwerking. In dit rijtje van samenwerking staan op de eerste plaats de ouders/ verzorgers. Daar waar nodig maar altijd met de toestemming van de ouders of verzorgers, nemen we contact op met kinderartsen, huisartsen, consultatiebureau’s, diëtiste, pedagogen en leerkrachten. Ook kunnen wij voor advies, informatie en scholing contact opnemen met kinderdagverblijven en (basis)scholen. De informatie geeft ons een goed beeld van de zaken waar je kind tegenaan loopt.

De Beamtûke heeft veel verschillende zorgverleners in huis. Logopedisten, dramatherapeuten, faalangsttrainers, maatschappelijk werkers, kinderbekkentherapeuten en kinderfysiotherapeuten bevinden zich letterlijk binnen handbereik. De directe aanwezigheid van zoveel kennis en ervaring zorgt voor korte lijnen en daarmee dat wij snel kunnen schakelen. Om kinderen het volle spectrum aan zorg te kunnen bieden, hebben wij naast de bovengenoemde specialisten, ook nog de beschikking over een kinderpsycholoog en over een ergotherapeut.

Met deze twee externe samenwerkingspartners heeft Therapeutisch Kindercentrum de Beamtûke het antwoord op heel veel verschillende medische vraagstukken. Bij ons kunnen baby’s, kinderen en jongvolwassenen terecht voor problemen die fysiek en/of psychisch van aard zijn.

Kinderpsychologie

Kinderpsycholoog Hans Oskamp verstrekt voor de Beamtûke kortdurende (eerste lijns) begeleiding en biedt hulp bij leer- en gedragsproblemen. Hans is BIG geregistreerd, Register-, GZ-, Taal-, Kind en Jeugd- en Eerstelijns psycholoog.

Jij staat bij ons centraal. Dat betekent dat we met elkaar overleggen hoe de behandeling er uit komt te zien. Er gebeurt niets wat jij niet wil. Als kinderpsycholoog werkt Hans vanuit de vragen en wensen die je hebt. Hans is oplossingsgericht en hanteert een concreet-praktische aanpak.

Eerstelijnspsychologische zorg is kortdurend. Wat er behandeld wordt zijn gevallen die een lichte tot matig ernstige, niet-complexe psychische problematiek kennen. Psychologische zorg is toegankelijk voor iedereen. Je wordt zo snel mogelijk geholpen. Het maken van een afspraak doe je zelf. Wachtlijsten zijn er in principe niet.

Hoe eerder je hulp zoekt, hoe beter wij je kunnen helpen. Probeer het niet zelf op te lossen omdat de kans op onverwerkte/ blijvende schade dan een stuk groter is. Enkele gesprekken (meestal 7 a 8) zijn vaak voldoende om je weer op weg te helpen. Een standaard gesprek met Hans Oskamp duurt zo’n drie kwartier. Lukt het je niet om naar ons toe te komen dan komt hij naar jou toe.

Leerproblemen

Ieder kind heeft op school z’n vakken waar het goed en minder goed in is. De één pikt het rekenen wat sneller op terwijl een ander sneller leert lezen of mooier kan tekenen. We accepteren de verschillen in aanleg en motivatie als een vast gegeven. Het maakt dat we meer energie moeten steken in de dingen die we moeilijk/ lastig vinden.

Maar wat als je ontzettend je best doet maar te weinig vooruitgang boekt? Wat als blijkt dat je vaardigheidsniveau bij dat van je leeftijdgenoten achterblijft? Ongetwijfeld zal de docent dan extra aandacht geven of een interne begeleider je helpen. Doelen worden geformuleerd, handelingsplannen opgesteld. Ook krijg je waarschijnlijk verdere uitleg en oefenstof mee naar huis. Wanneer er nog steeds geen verandering optreedt, dan kunnen er verschillende dingen aan de hand zijn.

Blijft een kind over de hele linie achter, dan kan er sprake zijn van:

  • een lager dan gemiddeld leer- en begripsvermogen;
  • een gebrek aan motivatie;
  • sociaal-emotionele factoren;
  • niet goed kunnen focussen.

Ergotherapie

Kinderergotherapeut Angela Rozema- van Koeveringe, kijkt naar het dagelijks handelen van je zoon of dochter. Als sommige van die handelingen niet vanzelf gaan, zal je kind onder meer moeite hebben om aansluiting te krijgen met vriendjes. Klimmen en klauteren, maar ook alledaagse handelingen als aankleden, schrijven, eten, zitten, concentreren en fietsen kan een probleem zijn. Dit ‘niet kunnen’ is van grote invloed op de ontwikkeling van je kind.

Angela helpt je kind weer onbezorgd zijn. Als ergotherapeut heeft Angela kennis van de motorische, cognitieve en didactische ontwikkeling die kinderen doormaken. Zij weet hoe al deze vaardigheden het beste getraind kunnen worden. In de trainingen wordt altijd de directe omgeving van het kind betrokken; van ouders en school tot gymvereniging.

Ergotherapie is voor kinderen die niet (meer) kunnen spelen en/of meekomen op school. Of dit nu komt door leer- en/of gedragsproblemen maakt niet uit. Wat ook niet uitmaakt is de leeftijd van het kind. Bij de Beamtûke zien we baby’s, kleuters, pubers en jongvolwassenen.